NEW HAIR – HÅRTILLVÄXT

KROPPEN
Väck liv i ditt slumrande hår!
new-hair-hartillvaxt
Vill du stimulera dina hårsäckar?

Behandlingen hjälper stråna till en ökad livslängd vilket kan bidra till minskat håravfall, och – i vissa fall – tillväxt av nytt hår. 
I genomsnitt växer håret på huvudet 2,31 mm på en vecka.

Laser Beauty rekommenderar denna behandling till dig som tappar hår, har fått tunnare hår eller försvagat hår.

Men även till dig som vill stärka hår och hårsäckar, eftersom precis så som du vårdar din hud då du blir äldre så måste du vårda ditt hår och stimulera din hårtillväxt.

New Hair hjälmen stimulerar din hårbotten, dina hårsäckar och dina blodkärl.
Modulerna är i direktkontakt med din hårbotten vilket minimerar ljusreflektionerna och spridningen så ljuset kan penetrera dermis för att förbättra blodflödet i dina blodkärl.

Hårrötter och blodkärl blir friskare, och håret blir tjockare och starkare tack vare laser-stimuleringen.

 

Behandlingen utförs med Low Level Laser Therapy (LLLT) där den så kallade New Hair-hjälm placeras över ditt huvud.
Från hjälmen skickas laserstrålar mot skalpen vilket stimulerar hårbotten, hårsäckar och blodkärl.

På så sätt blir det enklare för lasern att tränga in på djupet i hårsäckarnas cellkärnor och stimulera energiproduktionen.

Du kan direkt återgå till normala aktiviteter efter behandlingen.