Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.lbeauty.se

 1. Allmänt
 • Denna policy beskriver hur Laserbeauty Kliniken Sverige AB (org. nr 556965-7801) nedan benämnd Laser Beauty, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.
 1. Personuppgiftsansvarig
 • Laserbeauty är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 1. Insamling av information
 • För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, testa vår e-handelslösning eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplatser, kontaktar oss via kontaktformulär, surfar på vår sida, eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, om företag dess organisationsnummer samt adressuppgifter. Vid surfning på sidan är det cookies som sparar vilken dator som varit inne på vår butik och vilka undersidor som har besökts. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.
 1. Användning av information
 • Laser Beauty behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att, • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, abonnemang, fakturering och tillhandahållande av support. • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter. • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Laserbeauty och andra tjänster inom företaget. • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner. • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.
 1. Laglig grund för insamlande av data
 • Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal om abonnemang (abonnemangsvillkor) Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer vid företag samt adress, telefonnummer samt e-post. Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Laserbeauty, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst
 • Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på person, adress, telefonnummer samt epost och vid företag dess företagsnamn, organisationsnummer samt företagsadress, telefonnummer samt e-post. Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
 • Syfte 3: Kommunikation kring Laser Beauty och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Rättslig grund: Intresseavvägning Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, adress, telefonnummer samt e-post. Lagringstid: Tre år efter att du senast varit aktiv hos Laserbeauty, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst
 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
 • Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Laser Beauty kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.
 1. Utlämnande till tredje part
 • Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
 1. Säkerhet & Informationsskydd
 • Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.
 1. Använder vi oss av cookies?
 • Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
 1. Avsluta prenumeration
 • Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
 1. Ändring av integritetspolicy
 • Laser Beauty äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.
 1. Kontaktinformation
 • Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.